Danh mục

Báo giá dây VGA | Báo giá cáp VGA

0 VND

Nhập khẩu linh kiện máy chiếu, dây VGA Unitek, Lensy, kingmaster, Dây VGA 3m, VGA 5m, VGA 10m, VGA 15m, VGA 20m, VGA 25m, VGA 30m, VGA 50m, giá rẻ, độ nét cao

 logo-bao-gia-ha-xuan-bach

BÁO TỔNG THỂ DÂY VGA

                  Công ty Hà Xuân Bách là nhà nhập khẩu, phân phối máy chiếu - bóng đèn máy chiếu và linh kiện

máy chiếu, trân trọng gửi tới Qúy khách hàng bảng chào giá như sau:

Sản phẩm Dài Thông số kỹ thuật Hiệu GIÁ
Dây VGA 1.5 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
1.5 M Cáp VGA 1.5m (3+6) Unitek 64,000
Cáp VGA 1.5m (3+4) Samsung 69,000
Cáp VGA 1.5m (3+4) KM 36,800
Cáp VGA 1.5m (3+4) trắng Không hiệu 33,500

Dây VGA 3 mét


* Kết nối tín hiệu VGA
3 M Cáp VGA 3m (3+6) Unitek 96,600
Cáp VGA 3m (3+6) DTECH 120,000
Cáp VGA 3m (3+4) trắng Không hiệu 64,000

Dây VGA 5 mét


* Kết nối tín hiệu VGA
5 M Cáp VGA 5m (3+6) Unitek 130,000
Cáp VGA 5m (3+6) DTECH 164,000
Cáp VGA 5m (3+4) trắng Không hiệu 79,500

Dây VGA 10 mét


* Kết nối tín hiệu VGA
10 M Cáp VGA 10m (3+6) Unitek 172,500
Cáp VGA 10m (3+6) DTECH 220,800
Cáp VGA 10m (3+6) BUMBLE 220,800
Cáp VGA 10m Không hiệu 126,500

Dây VGA 15 mét


* Kết nối tín hiệu VGA
15 M Cáp VGA 15m (3+6) Unitek 229,000
Cáp VGA 15m (3+6) DTECH 284,000
Cáp VGA 15m (3+6) BUMBLE 225,000
Cáp VGA 15m Không hiệu 172,500

Dây VGA 20 mét


* Kết nối tín hiệu VGA
20 M Cáp VGA 20m (3+6) Unitek 282,000
Cáp VGA 20m (3+6) DTECH 396,000
Cáp VGA 20m (3+6) BUMBLE 293,000
Cáp VGA 20m Không hiệu 149,500

Dây VGA 25 mét* Kết nối tín hiệu VGA
25 M Cáp VGA 25m (3+6) Unitek 374,000
Cáp VGA 25m (3+6) BUMBLE 335,000
Cáp VGA 25m Không hiệu 255,000

Dây VGA 30 mét* Kết nối tín hiệu VGA
30 M Cáp VGA 30m (3+6) Unitek 478,000
Cáp VGA 30m (3+6) BUMBLE 320,000
Cáp VGA 30m  (3+8) LANG-COM 455,000
Cáp VGA 30m Không hiệu 340,000

Dây VGA 40 mét

40 M Cáp VGA 40m Không hiệu 569,000

Dây VGA 50 mét

50 M Cáp VGA 50m  (3+8) LANG-COM 1,095,000

Điều kiện thương mại khi mua dây vga:

  • Giá chưa bao gồm thuế GTGT VAT 10%
  • Bảo hành: 03 tháng cho dây thương hiệu

 

 

Sản phẩm Dài Thông số kỹ thuật Hiệu
Dây VGA 1.5 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
1.5 M Cáp VGA 1.5m (3+6) Unitek
Cáp VGA 1.5m (3+4) Samsung
Cáp VGA 1.5m (3+4) KM
Cáp VGA 1.5m (3+4) trắng Không hiệu
Dây VGA 3 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
3 M Cáp VGA 3m (3+6) Unitek
Cáp VGA 3m (3+6) DTECH
Cáp VGA 3m (3+4) trắng Không hiệu
Dây VGA 5 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
5 M Cáp VGA 5m (3+6) Unitek
Cáp VGA 5m (3+6) DTECH
Cáp VGA 5m (3+4) trắng Không hiệu
Dây VGA 10 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
10 M Cáp VGA 10m (3+6) Unitek
Cáp VGA 10m (3+6) DTECH
Cáp VGA 10m (3+6) BUMBLE
Cáp VGA 10m Không hiệu
Dây VGA 15 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
15 M Cáp VGA 15m (3+6) Unitek
Cáp VGA 15m (3+6) DTECH
Cáp VGA 15m (3+6) BUMBLE
Cáp VGA 15m Không hiệu
Dây VGA 20 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
20 M Cáp VGA 20m (3+6) Unitek
Cáp VGA 20m (3+6) DTECH
Cáp VGA 20m (3+6) BUMBLE
Cáp VGA 20m Không hiệu
Dây VGA 25 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
25 M Cáp VGA 25m (3+6) Unitek
Cáp VGA 25m (3+6) BUMBLE
Cáp VGA 25m Không hiệu
Dây VGA 30 mét

* Kết nối tín hiệu VGA
30 M Cáp VGA 30m (3+6) Unitek
Cáp VGA 30m (3+6) BUMBLE
Cáp VGA 30m  (3+8) LANG-COM
Cáp VGA 30m Không hiệu
Dây VGA 40 mét 40 M Cáp VGA 40m Không hiệu
Dây VGA 50 mét 50 M Cáp VGA 50m  (3+8) LANG-COM