25 / 05

Các hư hỏng thường gặp ở máy chiếu | sửa máy chiếu

Các hư hỏng thường gặp ở máy chiếu, Kiểm tra tình trạng máy chiếu miễn phí bởi các kỹ thuật chuyên nghiệp. Trung tâm sửa chữa máy chiếu các hãng

Chi tiết
10 / 05

Xóa thời gian bóng đèn máy chiếu Sony

Bóng đèn máy chiếu Sony, nhà nhập khẩu và phân phối bóng đèn máy chiếu và linh kiện máy chiếu, cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy chiếu chuyên nghiệp.

Chi tiết
08 / 07

Xóa giờ cho máy chiếu Nec | bằng 02 cách

Khi thay một bóng đèn máy chiếu thì việc xóa giờ cho nó là một phần bạn phải làm ngay. Xóa giờ máy chiếu Nec NP18LP bằng cách nào?

Chi tiết
06 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H201

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H201, cho máy chiếu Sony: VPL-HW10 | VPL-HW15 | VPL-HW20 | VPL-VW90 | VPL-VW95.

Chi tiết
08 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F330

Cách thay bóng đèn LMP-F330 cho các máy chiếu Sony VPL-FH500 | VPL-FX500. Thay bóng đèn máy chiếu Sony VPL-FH500 và máy chiếu VPL-FX500. Sửa máy chiếu Sony

Chi tiết
19 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F230 | 06 bước

Hướng dẫn thay bóng đèn máy chiếu LMP-F230 cho các máy chiếu Sony: VPL-FX30 | VPL-FE30 | VPL-FX35. Sửa máy chiếu Sony. Linh kiện chính hãng

Chi tiết
01 / 08

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E221 | trong 07 bước

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E221 cho các máy: VPL-EX310| VPL-EX315 | VPL-EX340 | VPL-EX345 | VPL-EW315 | VPL-EW345 | VPL-EW348.

Chi tiết
18 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E220

Hướng dẫn thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E220 cho các máy chiếu: VPL-SW630 | VPL-SW620 | VPL-SX630. Nhà nhập khẩu bóng đèn Sony, Trung tâm bảo hành Sony

Chi tiết
14 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212

Thay bóng đèn LMP-E212 cho máy chiếu Sony: VPL-EW235, VPL-EW255, VPL-EW295, VPL-EX230, VPL-EX235, VPL-EX250, VPL-EX255, VPL-EX290, VPL-EX295

Chi tiết
18 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211

Hướng dẫn thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211. Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX145 | VPL-EX100 | VPL-EX120 | VPL-EX175 | VPL-SW125 | VPL-SX125. Sửa máy chiếu

Chi tiết
16 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191

Hướng dẫn thay bóng đèn máy chiếu LMP-E191, cho máy chiếu Sony VPL-ES7 | VPL-EX7 | VPL-EX70 | VPL-EW7. Trung tâm bảo hành sửa chữa máy chiếu Sony

Chi tiết
16 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190

Hướng dẫn thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190, thay cho máy chiếu VPL-ES5 | VPL-EX5 | VPL-EX50 | VPL-EW5 | VPL-EW50. Nhập khẩu bóng đèn máy chiếu Sony tại

Chi tiết
15 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 | Đơn giản

Hướng dẫn thay bóng đèn máy chiếu LMP-D213, cho máy chiếu DX100 | DX102 | DX111 | DX120 | DX122 | DX125 | DX127 | DX140 | DX142 | DX145 | DW120 | DW125 | DW126 | DW127

Chi tiết
14 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200

Hướng dẫn thay bóng đèn LMP-D200 cho máy chiếu Sony: VPL-DX10 | VPL-DX11 | VPL-DX15. Trung tâm bảo hành sửa chữa máy chiếu Sony

Chi tiết
14 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C281

Hướng dẫn thay bóng đèn LMP-C281 cho máy chiếu Sony VPL-CH300| | VPL-CH350 | VPL-CH375 | VPL-CH335. Thay bóng đèn Sony tận nơi, Liên hệ: 0937 311 466

Chi tiết
13 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C280

Thay bóng đèn LMP-C280 cho máy chiếu Sony VPL-CX278 | VPL-CW278 | VPL-CH370. Thay bóng tận nơi cho khách hàng, bảo trì miễn phí

Chi tiết
14 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240

Thay bóng đèn LMP-C240 cho máy chiếu Sony CX235 | CX238 | CW235 | CW238 | CW255 | CW258, thay tận nơi, bảo trì miễn phí đúng tiêu chuẩn hãng

Chi tiết
01 / 07

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C162

Thay bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C162 cho máy chiếu Sony VPL-ES3 | VPL-EX3 | VPL-ES4 | VPL-EX4 | VPL-CS20 | VPL-CX20. Cách thay bóng đèn LMP-C162

Chi tiết